Защита на лични данни

Спортен Клуб спорт за всички „София –Европа“ (наричан по-долу без разграничение „СK София-Европа“ или „Ние“), администратор на данни на потребителите, които разглеждат сайта  https://bulgaria.letapebytourdefrance.com/  (наричана по-долу „Сайтът“ ) знае колко важен е за Вас начинът, по който се обработват Вашите лични данни и признава важността на защитата и зачитането на Вашата поверителност. Поради това сме въвели всички подходящи мерки за сигурност, за да гарантираме защитата и сигурността на Вашите данни.

Ние Ви обясняваме в тази „Политика за поверителност“ (наричана по-долу „Политика“) защо и как събираме и обработваме Вашите данни на сайта, с кого и как е вероятно да ги споделим и най-вече Вашите права във връзка със защитата на лични данни и как можете да ги упражнявате.

Ще се позоваваме на Документа, когато се позоваваме заедно на Общите условия за ползване на сайта, Политиката за бисквитки и Политиката за поверителност на Сайта, които представляват едно цяло.

СК „София-Европа“ може да променя и актуализира Политиката по всяко време, по-специално, за да вземе предвид развитието на сайта, предлаганите услуги и приложимите разпоредби.

Всички промени, които правим, ще бъдат приложени незабавно след уведомяване, по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез публикуване на преработена версия на настоящата Политика. Можете да разберете кога е била преработена, като се позовавате на известието „Последна актуализация“ в горната част на тази Политика.

Ако имате някакви въпроси относно Политиката за поверителност, моля, свържете се с нас на адрес letapebulgaria@gmail.com  

  I. ДЕФИНИЦИИ

В този документ думите или изразите, започващи с главна буква, се отнасят до термините, дефинирани в Общите условия за ползване и, ако това не е така, ще имат определението на член 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 (известен като „GDPR“) :

Съгласие“ означава всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено изразяване на воля, чрез което субектът на данните се съгласява, чрез изявление или чрез ясен положителен акт, личните данни, които се отнасят до него, могат да бъдат обработвани;

Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработване. В случая СК „София-Европа“ може да се счита за администратор на данни или съвместен администратор на данни, когато влезете през Facebook или Google

Бисквитка“: текстов файл, съдържащ информация за Потребителя на сайта, записан от използвания от Потребителя браузър и който съдържа определена информация за Потребителя на твърдия диск на използваното от него устройство. Бисквитката има ограничен живот и ние ще поискаме вашето съгласие, когато е необходимо.

Обработка на данни“ означава всяка операция или набор от операции, извършени или не чрез автоматизирани средства и приложени към Данни или набори от Лични данни, като събиране, запис, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или модифициране, извличане, консултация, използване, комуникация чрез предаване, разпространение или всяка друга форма на предоставяне, подреждане или взаимно свързване, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Независим администратор“ означава юридическо лице, публичен орган, служба или друг орган, който независимо определя средствата за обработка на личните данни на администратора, за неговите специфични цели, ограничени до конкретен контекст.

Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (наричано по-долу „субект на данни“); се счита за „идентифицируемо физическо лице“ физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор, или на един или повече елементи, специфични за неговата физическа, физиологична, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност;

Пиксел“: отнася се до 1x1 пиксел графика, която се зарежда, когато потребителят отвори уеб страница или имейл. Pixel дава възможност да се проследи цялата активност на даден потребител в мрежата, независимо от посетените страници след тази, на която се намира Pixel.

Обработващ“ означава физическо или юридическо лице, което обработва Лични данни от името на Администратора на данни;

Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който получава съобщение за Лични данни, независимо дали е трета страна. В случая СК „София-Европа“ може да изпрати Вашите данни на своите Партньори или да ги сподели със социални мрежи

Социални мрежи“ означава споделяне на пространства в интернет, което позволява на Потребителя на сайта да следи обиколката или другите събития, предложени от сайта в социалните мрежи.

Етикет“: Отнася се за елемент, въведен във всяка от страниците, чиято аудитория измерваме, за да свидетелства за тяхното разпространение. Вмъква се в изходния код на страницата. Етикетите, които използваме, ни позволяват да проверяваме ефективността на предложените страници и работата на сайта по напълно анонимен начин.

Потребител“ означава всяко лице, което разглежда сайта.

Вие“, „Ваш“ означава Потребителят на сайта.

   II. КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ?

А. НА УЕБСАЙТА https://bulgaria.letapebytourdefrance.com/   

Ние събираме само личните данни, от които се нуждаем, за да постигнем следните цели:

- Позволява ви да:

• се Абонирате за бюлетините на СК „София-Европа“ и/или нашите партньори, ако сте се съгласили;

• следите Турa на официалните страници на Събитието в социалните мрежи;

• споделя вашите видеоклипове и снимки в TikTok ;

- Нашият законен интерес за гарантиране на сигурността на сайта: reCaptcha на формата за абонамент за бюлетина;

- Предлагаме ви съдържание или насочена реклама от трети страни, ако сте съгласни с депозирането на техните бисквитки. За да научите повече за това как работят бисквитките на сайта, ви каним да прочетете Политиката за бисквитки.

  1. ДАННИ, СЪБИРАНИ ДИРЕКТНО

Ние събираме Вашите данни директно от Вас, за да Ви позволим да се абонирате за бюлетини.

a) Данни, събрани по време на Вашия абонамент за бюлетини

Когато искате да следите всички новини за Tour de France, можете да се абонирате за нашите бюлетини. Ако желаете, можете да се абонирате и за тези на нашите партньори. Всеки път ще трябва да дадете съгласието си.

За да се абонирате за бюлетини, имаме нужда от някои от вашите данни. Задължителните данни са последвани от звездичка (*).

  1. Задължителни данни

Ние събираме така наречените декларативни данни, на които вие сте единственият източник. Следните данни са задължителни:

- Данни за самоличност

- Данни от личния живот (предпочитания за език)

  1. Данни за самоличност

За да се абонирате за бюлетина на Tour de France, се нуждаем от следните данни за самоличност. Ще поискаме от Вас само Данни, които са строго необходими за целите, които следваме:

-Вежлива форма на обръщение

-Електронна поща

-Фамилия

-Име

-Дата на раждане

-Държава

      (б) Данни за личния живот

Данните от личния живот ни позволяват да знаем езика, на който предпочитате да получавате бюлетина на Tour de France или, ако сте се съгласили, този на нашите партньори.

Други данни не са задължителни и Вие оставате свободни да ги предоставите или не.

   (2) Незадължителни данни

За да уважим Вашата поверителност, Ние събираме само данните, необходими за изпращане на бюлетина по имейл. Поради тази причина следните данни за самоличност не са задължителни:

- Адрес

- Град

Всъщност ние Ви изпращаме бюлетина по имейл, така че не се нуждаем от Вашия домашен адрес.

  1. ДАННИ, СЪБИРАНИ НЕПРЯКО

Индиректно събраните данни обикновено се събират от трети страни:

- Google: чрез reCaptcha в долната част на регистрационния формуляр за бюлетин;

- Социални мрежи, чрез пикселите, които депозират на Сайта и които Ви позволяват да следвате Турнето в официалните страници на Събитието в посочените социални мрежи.

  1. Данни за връзка: reCaptcha на Google

За да запазим сигурността на регистрационния формуляр за бюлетин, за да се борим със злоупотребата с регистрационния формуляр за бюлетин на Tour чрез предотвратяване на ботове (автоматичен софтуер) и за защита срещу спам, Ние използваме услугата Google reCAPTCHA в долната част на регистрацията за бюлетин. В съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1, пар. f GDPR, той защитава нашия законен интерес по отношение на сигурността на нашия уебсайт, както и оптималното показване на нашето онлайн присъствие.

Google reCAPTCHA е предоставен от Google LLC: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (наричана по-нататък „Google“).

Google reCAPTCHA използва код, вграден в уебсайта, наречен JavaScript, като част от методите за проверка за анализиране на използването на сайта от ваша страна, като например бисквитки. Събраната автоматично информация за използването на тази система от ваша страна, включително вашия IP адрес, обикновено се предава и съхранява на сървър на Google в САЩ.

Допълнителна информация относно правилата на Google за защита на данните можете да намерите на www.google.com/policies/privacy

  1. Данни, събрани от социалните мрежи, когато следвате Тура на техните официални страници

СК „София-Европа“ позволява да следите Обиколката през официалните страници на Събитието в социалните мрежи. Това е причината, поради която внедрихме различни бутони, всеки от които съответства на съответната социална мрежа:

- Фейсбук

- Instagram

- YouTube

  1. Бутони за Facebook и Instagram

Нашият сайт е внедрил бутон за Facebook и Instagram, за да ви позволи да посещавате страниците на събитието във Facebook и Instagram, в който случай Facebook се счита за съвместен администратор. Наистина, Facebook събира Вашите данни веднага щом отворите сайт, в който се намира този Facebook Pixel, и проследява навигацията Ви през всички сайтове.

Facebook Ireland е съвместен администратор и можете да намерите цялата информация, изисквана от член 13(1)(a) и (b) от GDPR в политиката за данни на Facebook Ireland https://www.facebook.com/about/privacy.

Информацията относно използването на приложимите продукти от ваша страна, както и целите за събиране и предаване на личните данни, съставляващи съвместната обработка, се извършват в съответствие с приложимите условия за продуктите.

Допълнителна информация за това как Facebook Ireland обработва лични данни, включително правното основание, на което Facebook Ireland разчита и средствата, достъпни за субектите на данни, за да упражняват правата си срещу Facebook Ireland, можете да намерите в Политиката за поверителност на Facebook Ireland, достъпна на

https://www.facebook.com/about/privacy.

Въпреки това, след като бъдете пренасочени към Facebook страницата на Събитието, Facebook става „Независим администратор“, тъй като Facebook е единственият, който решава какви данни да събира, целите на обработката на Вашите данни и Вие ще трябва да се свържете с Facebook, за да упражнете правата си.

  1. Бутон YouTube

Нашият сайт е внедрил бутон YouTube, за да ви позволи да следите Събитието във видеоклипове, споделени в YouTube. В този случай YouTube се счита за съвместен администратор. Наистина, YouTube събира Вашите данни всеки път, когато щракнете върху бутона YouTube на нашия сайт.

YouTube е съвместен администратор и можете да намерите цялата информация, изисквана от член 13, параграф 1, букви a) и b) от GDPR в Политиката за поверителност на You Tube

Информацията относно използването на приложимите продукти от ваша страна, както и целите за събиране и предаване на личните данни, съставляващи съвместната обработка, се извършват в съответствие с приложимите условия за продуктите.

Допълнителна информация за това как YouTube обработва лични данни, включително правното основание, на което се основава YouTube, както и средствата, достъпни за субектите на данни, за да упражняват правата си срещу YouTube, можете да намерите в Правилата за поверителност на YouTube.

Въпреки това, след като бъдете пренасочени към страницата на YouTube на Събитието, YouTube става „Независим администратор“, тъй като YouTube е единственият, който решава какви данни да събира, целите на обработката на Вашите данни и Вие ще трябва да се свържете с YouTube, за да упражнете Вашите права.

    III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ: ЦЕЛИ

Използваме и обработваме само данни, които са от значение за следните цели:

- Позволява ви да се регистрирате в клуба на феновете и ентусиастите на Tour de France;

- Изпращане на бюлетини за други събития, организирани от СК „София-Европа“ или търговски предложения от Нашите партньори, ако сте съгласни с отбелязване на съответните полета;

- Предлагайте услуги и персонализирано съдържание (видеоклипове, статии в пресата и др.);

- Позволява ви да следите обиколката или други аматьорски или професионални колоездачни събития в социалните мрежи;

- Позволете ви да се запознаете с нашите партньори за да придобиете продуктите, които ви правят щастливи.

- Гарантиране на сигурността на Сайта;

- Борба с измамите;

- Всяка друга цел, за която ще поискаме Вашето съгласие, ако е необходимо.

  1. Получатели на вашите данни

Ние споделяме вашите данни с нашия партньор за хостване на данни.

Ако бъдете пренасочени към сайт на трета страна, вашите данни ще бъдат обработени от този сайт на трета страна. Това може да са социалните мрежи или уебсайтът на Boutique du Tour. В този случай издателите на сайтовете на трети страни ще бъдат администраторите на данни.

Както посочихме в Глава B.1 от тази Политика, от момента, в който решите да влезете във Вашия акаунт чрез Вашите Facebook или Google акаунти, Вие се пренасочвате към техните сайтове и СК „София-Европа“  вече не е Администратор на Вашите данни.

СК „София-Европа“ не може да контролира обработването на данни, извършвано от социалните мрежи, когато сте пренасочени към техните сайтове и следователно не може да носи отговорност за злоупотреба от тяхна страна. Горещо Ви препоръчваме да прочетете внимателно Политиките за поверителност или Декларациите на всяка от социалните мрежи, за да можете да знаете как използват Вашите данни и как да упражнявате правата си.

    IV. СЪГЛАСИЕ, ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ДАННИ

Ние не продаваме или отдаваме под наем Данни на трети страни. Ние използваме вашите данни при стриктно спазване на приложимото законодателство за защита на личните данни. Вие оставате единствен господар на използването на Вашите лични данни, като давате или оттегляте Вашето съгласие по всяко време:

- Когато се регистрирате;

- Когато се абонирате за бюлетини.

  1. Абонамент за бюлетини

Когато се регистрирате, ще бъдете попитани дали желаете да получавате бюлетини от A.S.O. или от нашите партньори.

Всеки път искаме Вашето съгласие.

Винаги ще можете да прекратите абонамента си, като щракнете върху връзката в долната част на бюлетина.

    V. ЗАПАЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Приложили сме принципа за минимизиране на Вашите данни и съхраняваме Вашите данни само за времето, необходимо за изпълнение на Целите, описани тук.

Ние съхраняваме Вашите данни за период от 3 години. След като 3-годишният краен срок изтече, ние сигурно изтриваме вашите данни и молим нашите партньори обработващи данни да направят същото.