Правила & Регулации

ОБЩИ УСЛОВИЯ
СПОРТНИ ПРАВИЛА

Настоящите спортни правила (наричани по-долу Правилата) важат за всички участници в Събитието. Те са неразделна част от посочените по-горе Общи условия. В случай на конфликт между Общите условия, разпоредбите на Правилата имат предимство.

Описаните по-долу правила са предназначени да бъдат окончателни.

Правилата могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време. Версията на правилата, която се прилага в деня на Събитието, ще остане валидна за цялото Събитие. Неспазването на някое от правилата ще доведе до официално предупреждение или наказание, което може да включва дисквалификация на състезател при определени обстоятелства.

Тълкуването на правилата по време на състезанието от комисарите, съгласувано с организатора, ще бъде окончателно и задължително за всички участници в състезанието.

МАРШРУТЪТ

L'Etape Bulgaria by Tour de France е колоездачно събитие, което ще се проведе на 28 юли 2024 г., неделя, по маршрут в района на Велинград (наричано по-долу „Събитието“). Надпреварата ще бъде на време и ще се проведе по пътища, които са затворени за движение. Маршрутът на събитието обхваща около 57 километра пътища, като участниците в дългата дистанция правят втора обиколка на трасето. Подробности за маршрута ще бъдат представени на уебсайта на събитието и в социалните медии.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

За да участвате в Събитието, трябва да сте навършили осемнадесет години (18 години) най-късно на 27 юли 2024 г.

Участниците могат да се състезават в следните възрастови категории:

Категория

Възраст*

Година на ражданв

M1 / Ж1

19 - 39

2006 – 1985

M2 / Ж2

40 - 49

1984 – 1975

M3 / Ж3

50 - 59

1974 – 1965

M4 / Ж4

60 +

1964 – и по-късно

(*възраст на участника към 31ви Декември 2024)

<Family Ride> Семейно каране (събитие без състезателен характер): Момчета и момичета с родител/и възрастен/и. Отворено за всички възрастови категории.

<Детско съревнование>: Група 1 (04 – 07 години.) Група 2 (07 – 11 години.)

Децата ще стартират според възрастовата си група (1 или 2), момчета и момичета индивидуално.

В края на събитието ще бъдат създадени и наградени няколко класации:

 • Индивидуално класиране: Победител е колоездачът мъж и жена с най-добро (най-кратко) време за пристигане на финалната линия. Победителят на дългата дистанция получава жълта фланелка
 • Класиране за спринтьори: Победителят е състезателят мъж и жена, който получи най-много точки в предизвикателството за спринтьори през двете обиколки. Победителят на дългата дистанция получава зелена фланелка. При равен брой точки се прилагат следните правила: 1.Брой първи места на премията за активност 2.Крайно индивидуално класиране
 • Класиране за катерачи: Победител е колоездачът мъж и жена с максимален брой точки на премията за катерачи. Премията е на едно и също място и се преминава и през двете обиколки. Победителят на дългата дистанция получава фланелка на точки. При равен брой точки се прилагат следните правила:1.Брой първи места на премията за катерачи. 2.Крайно индивидуално класиране
 • Класиране за най-млад състезател: Победител ще бъде колоездачът мъж и жена, който пресече финалната линия за най-кратко време и който е на 23 или по-малко години на 31.12.2024 г. (роден през 2001 г. и по-млад). Победителят на дългата дистанция получава бялата фланелка.
 • Отборно класиране. Формира се от сбора на времената на първите трима състезатели от всеки отбор независимо от възрастовата група. В случай на равенство се взима предвид мястото на най-добрия състезател в индивидуалното класиране.
 • Класиране по възрастови категории: Първите трима състезателите дали най-добри времена в своята възрастова категория ще получат купи , медали и материални награди  от организатора и партньорите на състезанието.

Напомняме на състезателите, че ще бъдат извършени проверки по време на Събитието, за да се гарантира, че то се провежда съгласно тези правила, по-специално според условията, свързани с възрастта и медицинските свидетелства.

ЛИЦЕНЗ И МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

Участвайки в Събитието, вие участвате в едно от спортните събития, организирани или одобрени от спортните федерации.

Следователно вашето участие подлежи на задължително представяне на
• Валиден лиценз на BCF (Българска федерация по колоездене);
• Валиден лиценз на националната федерация (от всяка федерация по колоездене, която е свързана с UCI);
• или, за тези, които не притежават такъв лиценз и имат право да участват в тези състезания, представяне само на медицинско свидетелство или негово копие, издадено от Личен или Общопрактикуващ лекар.
Задължителна формулировка в медицинското свидетелство: "Клинично Здрав! Допуска се до участие в състезание по колоездене !"
Чуждестранните притежатели на лиценз трябва да предоставят медицинско свидетелство, в което се посочва, че няма противопоказания за участие в състезания по колоездене, дори ако са притежатели на състезателен лиценз, издаден от федерация, която е свързана с UCI.
Този сертификат трябва да бъде с дата, подпис и да позволява удостоверяване на лекаря, независимо дали последният се намира в България или не. Ако лекарят е чужденец, болничното свидетелство трябва да бъде съставено на един от следните езици: английски или български.
На място ще се извършват проверки за автентичност на медицинските свидетелства и книжки. Участниците трябва да могат да предоставят тези артикули, когато вземат състезателните си номера или по време на събитието.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НОМЕРА

Състезателните номера, както и чиповете за времеизмерване ще да бъдат получавани при представяне на следното:

 • Вашият лиценз или медицинско свидетелство, които отговарят на гореспоменатите условия
 • Вашата застраховка покриваща злополука за вас или трети лица по време на спортно събитие по колоездене
 • Вашето уведомително писмо, което може да бъде изтеглено по време на акаунта и/или изпратено по имейл преди Събитието.
 • Вашето доказателство за самоличност.

Състезателните номера ще да бъдат предоставяни само в специалната зона в Селото на събитието в петък, 26ти юли и събота, 27ми юли 2024 г. от 10:00 до 19:00 часа
Селото на събитието: ще бъде изградено и обозначено в центъра на Велинград.
Разпределението на състезателните номера е твърдо и окончателно. Състезателните номера не могат да се изпращат по пощата или в деня на Събитието.
Номерът на състезанието трябва да бъде поставен на гърба ви, а табелата на предната част на велосипеда, ще бъде задължителна за достъп до зоната за тръгване и трябва да остане напълно видима по време на състезанието, включително  и в случай на лошо време.

УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 2024г

Регистрации за Събитието могат да се извършват само в платформата за регистрация, след като регистрацията бъде отворена.
Всяко лице, което желае да участва в Събитието, приема предварително да се запише като член на регистрационната платформа.
В резултат на това участникът трябва да попълни регистрационната форма и да приеме безусловно Условията за ползване и Политиката за поверителност.
Участникът се задължава да попълни само информацията, отнасяща се до неговата самоличност.
Организаторът може да организира специални оферти, които могат да ви дадат намаление на цената на вашия състезателен номер.
Всички регистрации за събитието са лични, окончателни и неотменими и суми не могат да се възстановяват при никакви обстоятелства, освен ако изрично не е упоменато в Правилата.
Всяка регистрация води до състезателен номер. Състезателните номера не могат да бъдат прехвърляни при никакви обстоятелства.
Всеки, който прехвърли състезателния си номер на друго лице, ще носи отговорност в случай, че последното е жертва или причини инцидент по време на състезанието.
Организацията отхвърля всякаква отговорност, ако възникне такъв инцидент.

ЦЕНИ 2024

Организацията си запазва правото да ограничи броя на наличните състезателни номера в Събитието от съображения за безопасност.

Цените на състезателните номера може да варират в зависимост от датата на регистрация на вашето събитие:
Прозорец за ранна регистрация (записването се отваря до 08.01.2024 г. – 31.03.2024 г.)

 1. The Race (102км,@1700м полож. денивелация): 130 лв. / 65 евро
 2. The Ride (57км,@850м полож. денивелация): 110 лв. / 55 евро
 3. Семейно каране (5 км, 100 м денивелация): 40 лв. /20 евро (за 2-ма), 50 лв./ 25 евро (за 3-ма) (4-ти и 5-ти човек не се заплащат)

Общ прозорец за регистрация (регистрацията се отваря до 01.04.2024 г. – 15.07.2024 г.)

 1. The Race (102км,@1700м полож. денивелация): 150 лв. / 75 евро
 2. The Ride (57км,@850м полож. денивелация): 130 лв. / 65 евро
 3. Семейно каране (5 км, 50м денивелация): 40 лв. /20 евро (за 2-ма), 50 лв./ 25 евро (за 3-ма) (4-ти и 5-ти човек не се заплащат)

Последен прозорец за регистрация (На място в Race office при наличие на свободни номера)(отваряне на регистрация между 16.07.2024 г. – 27.07.2023 г.)

 1. The Race (102км,@1700м полож. денивелация): 200 лв. / 100 евро
 2. The Ride (57км,@850м полож. денивелация): 160 лв. / 80 евро
 3. Семейно каране (5 км, 50м денивелация): 40 лв. /20 евро (за 2-ма), 50 лв./ 25 евро (за 3-ма) (4-ти и 5-ти човек не се заплащат)

Отстъпка за отбори (от 10%) ще бъде налична за отбори с най-малко 5 души
Корпоративна отстъпка може да бъде приложена при поискване във формата за контакт на сайта или на следния имейл адрес: letapebulgaria@gmail.com

Цената на състезателната лига е определена в Правилата. Организаторът си запазва правото да организира специални оферти извън ценовите групи, като определя специални цени за даден период.

Цените на продуктите и услугите са дадени в лева (лева) и евро с включени всички данъци по курса в деня на поръчката. Цените не включват пощенски разходи, опаковане на подаръци, всякакви специални оферти и лични намаления („промоционални кодове“), дадени преди окончателното одобрение на поръчката.
Цените включват ДДС, приложим в деня на поръчката и всички промени в законната ставка на ДДС автоматично ще бъдат отразени в цените на продуктите, показани навреме. Цените обаче не могат да бъдат променяни, след като поръчката на потребителя е направена.
По отношение на продукти и услуги, закупени от трети страни чрез Организатора, трябва да се запознаете с Общите условия за продажба на третата страна. Организаторът не може да носи отговорност в това отношение.

ОФИЦИАЛНО ЖУРИ

Отчитането на времето ще се извършва с помощта на електронна система за отчитане.
Маршрутът ще се измерва с време и ще бъде основание за крайното класиране.
Споменатите по-горе изкачвания също ще бъдат измерени като време и ще доведат до класирането на най-добрия катерач.
Спринтовата зона, спомената по-горе, също ще бъде измерена и ще доведе до класирането на най-добрия спринтьор.
Времевият лимит за пресичане на финалната линия (от пресичането на стартовата линия до финалната линия) се определя от Организатора в зависимост от трудностите на трасето, техническите ограничения и т.н. Времевият графике е подробно описан в пътната книга на състезанието.
Всеки участник, надвишил това реално ограничено време, дори ако пресече финалната линия, ще бъде сложен в края на класирането. Всички резултати ще бъдат публикувани на официалния уебсайт на събитието.
След края на състезанието, преминава автомобил на организатора,след преминаването на който участниците трябва да спазват правилата за движение по пътищата на България. Това е така защото движението може да бъде пуснато по всяко време след преминаването на въпросния автомобил.

ПОДКРЕПИТЕЛНИ И СЕРВИЗНИ ЗОНИ

По маршрута и след финала са разположени подкрепителни пунктове с храна и вода за всички участници.

По маршрута са разположени няколко подкрепителни пунктове с продукти за участниците. Точните места могат да бъдат намерени в информацията за участниците и ще бъдат описани в пътната книга.
Бутилките с вода и други предмети могат да се изхвърлят само в посочените зони малко преди и след зоната за хранене.
Сервизни точки
По маршрута са разположени няколко зони за само-сервизиране и механици. Точните локации можете да намерите в информацията за участниците.
Има такса за използване на консумативи и резервни части.
Сервизен автомобил с механик и резервни части ще следват състезанията.

ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ

Всички участници ще получат електронен чип, когато вземат състезателните си номера, които ще бъдат автоматично инициализирани на стартовата линия и ще проследяват съответствието на състезателя на всяка антена по маршрута на събитието и на финалната линия. За да може чипът за отчитане да функционира правилно, той не трябва да бъде прегъван или огъван. Участници, които не следват маршрута, определен от Организатора, които използват човешка и/или материална помощ или пресекат финалната линия без електронен чип, няма да бъдат регистрирани като завършили.
Електронната система за времеизмерване е избрана според строги изисквания за надеждност. Въпреки тестовете, провеждани от производителите, остава много нисък процент случаи на нефункциониращи чипове. Поради липсата на информация в резултат на това нефункциониране, Организаторът може да не е в състояние да покаже официалното или реално време за съответния участник в класирането. В този случай Организаторът не носи отговорност за това.

ОТЕГЛЯНЕ И ВРЕМЕВИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Ако участник желае да се оттегли поради причина, различна от нараняване, той трябва, ако изобщо е възможно, да го направи в един от поткрепителните пунктове, създадени от Организатора. Участникът трябва да намери лицето, отговарящо за района, което ще анулира карането с неговия състезателен номер.
Участниците, които използват мобилни устройства по време на състезанието, могат да бъдат елиминирани от състезанието.
Медицинската служба, състояща се от лекари и оказващи първа помощ, може да реши да елиминира участник по медицински причини.
За да се гарантира безопасността на участниците и да се позволи насрочването на повторното отваряне на пътищата за автомобили, от съществено значение е участниците да не превишават крайните времеви ограничения на събитието.
Организаторът ще осигури ограничен транспорт до финала. Мястото в тези превозни средства обаче не е гарантирано.
Организаторът не поема никаква отговорност за щети на състезателни велосипеди и придружаващо оборудване, транспортирани в превозния автомобил или друго превозно средство.

Пътната безопасност се управлява от оперативен екип на L’Etape България и местен поддържащ екип за безопасност и сигурност, включващ полиция и медицински екип.
Те могат да решат да елиминират участник по медицински причини. При никакви обстоятелства Организаторът няма да бъде държан отговорен от участници, които не са завършили своето състезание, след решение за елиминиране на това лице, взето от общите служби.

ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО И СИГУРНОСТ

Строго е забранено внасянето на всякакви предмети на мястото на събитието, които могат да бъдат опасни или незаконни, по-специално наркотици, огнестрелни оръжия, тъпи оръжия и експлозиви.
За достъп до мястото и участие в събитието участникът признава и изрично се съгласява, че Организаторът може да извика служител на охраната / полицията, който ще бъде упълномощен да провери както хората, така и личните им вещи. Всеки, който желае да получи достъп до мястото, трябва да се съобрази с тази проверка. Ако откажат да го направят, те няма да бъдат упълномощени за достъп до мястото.
Организаторът и служителите по сигурността могат да откажат достъп до събитието или да попречат на участниците да участват, ако тяхното поведение има вероятност да наруши гладкото протичане на Събитието, особено при следните, неизчерпателни обстоятелства: използване на предмет, който може да възпрепятстват състезанието, движението и/или безопасността на други участници; използването на всякакво отличително популяризиране, под каквато и да е форма, на мнение [политическо, философско или религиозно], което може да навреди на имиджа на Събитието; необичайно, неподходящо или неморално поведение на участника, особено ако изглежда, че е под въздействието на наркотици или алкохол.
Организаторът ще въведе редица мерки, за да гарантира, че маршрутът е безопасен: знаци, мотоциклетисти с флагове, обозначаващи опасни зони, знаци, указващи участъци, изискващи особено внимание.
Участниците трябва да спазват инструкциите за безопасност, дадени от персонала на Организатора по целия маршрут.
Мерките за безопасност ще приключат на финалната линия.

ЗАЧИТАНЕ НА СТАРТОВИТЕ ЗОНИ

Началните зони са създадени за регулиране на заминаванията по време на курса.
Организаторът е упълномощил всички служители, участващи в организацията (доброволци, оперативен екип на LÉtape България и др.), присъстващи на стартовата площадка, да спазват стартовите зони, определени за всеки участник. Всеки участник, който откаже да влезе в стартовата зона (или по-бърза зона, по решение на Организатора), определена за тях, може да получи наказание за време или може да бъде дисквалифициран.

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

С цел опазване на околната среда и естествената среда, в която се провежда събитието, е строго забранено оставянето на отпадъци (хартия, найлонови опаковки) по маршрута. Във всички зони за хранене ще бъдат осигурени кошчета. Участниците трябва да ги използват при изхвърляне на отпадъци.
Участниците трябва да държат своите отпадъци и опаковки и да изчакат, докато стигнат до местата, определени от Организатора, за да ги изхвърлят.
Организаторът си запазва правото да присъжда времеви наказания или да изключва участници от състезанието, които умишлено изхвърлят отпадъците си другаде, освен в тези специфични зони.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Изображение на участник:
Събитието може да бъде записано за целите на публичната комуникация, под каквато и да е форма (по-специално чрез снимки, видеоклипове и т.н.), на всяка съществуваща или бъдеща медия, във всякакъв формат, за всякаква комуникация с обществеността по целия свят, за всяка употреба, включително реклама и търговска употреба. Като такъв, всеки участник изрично дава разрешение на Организатора, неговите правоприемници и бенефициенти (по-специално неговите търговски партньори) да записват и възпроизвеждат, на всякакъв носител и с всякакви средства, и впоследствие да възпроизвеждат и представят, без възнаграждение от какъвто и да е вид, тяхното име , глас, изображение и, по-общо, тяхната спортна дейност в контекста на Събитието (наричано по-долу тяхното „Изображение“). Участникът изрично упълномощава Организатора да предостави на партньорите на събитието сублицензи за използване на Изображението за търговски и рекламни цели.
Участникът дава своето изрично и неотменимо разрешение на Организатора, неговите делегати и неговите правоприемници (по-специално неговите търговски партньори), за да отговарят на изискванията на рекламни, промоционални и/или търговски кампании, да 1) прилагат всякакви модификации, добавки или изтривания че смята за подходящо, когато използва изображението на участника при което и да е от обстоятелствата, дефинирани по-горе, и 2) асоциира и/или комбинира изображението на участника с подписи, крилати фрази, слогани, надписи, марки, отличителни знаци, правни бележки, визуални елементи и като цяло , всеки елемент от всякакъв вид, избран от Организатора, за да илюстрира средствата за комуникация, в които се използват изображенията.
Участникът гарантира, че не е обвързан от изключителен договор, свързан с използването на неговото Изображение.
Изображения от събитието:
Всяко предаване на неподвижни и/или движещи се изображения на събитието, записани от участника по време на участието му в Събитието, трябва да бъде ограничено до лична употреба и при никакви обстоятелства не може да се използва за рекламни и/или търговски цели извън Събитието.

СНИМАНЕ ОТ ВЪЗДУХА

Участниците се информират, че:
– в деня на Събитието могат да се използват дистанционно управлявани дронове за целите на медийното отразяване.
– участниците могат да се намират в цялото или част от Събитието.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И ЗАБРАНЕНА ЕКИПИРОВКА ПО МАРШРУТА

За да се гарантира безопасността и гладкото протичане на Събитието, всички Участници трябва да пристигнат на старта оборудвани със следното задължително оборудване:
– твърда велосипедна каска, която трябва да се носи по време на цялото събитие,
– система за хидратация (бутилка за вода или пакет за хидратация, пълен с вода)
– комплект за поправка на спуквания

  За да се гарантира безопасността на Участниците, е строго забранено участието в Събитието със следното:

– велосипед, оборудван с всякакъв вид разширения (като рога или тези за триатлон)
– електрически велосипед или велосипед с електрическо подпомагане при педалите.
– легнал или ръчен велосипед.
– моносайкъл
Поради тази причина други велосипеди, тротинетки, скейтбордове, ролкови кънки, самобалансиращи се транспортьори и др., колесни и/или моторни превозни средства, особено лични автомобили, са строго забранени по маршрута.

АНТИДОППИНГОВИ ПРОВЕРКИ

По време на събитието може да се провеждат антидопингови проверки.

Участниците в Събитието се задължават да спазват стриктно забраната за допинг, както и разпоредбите относно антидопинговите тестове.

МОДИФИКАЦИЯ -ОТЛАГАНЕ- АНУЛИРАНЕ

Ако обстоятелствата налагат, Организаторът си запазва правото да променя по всяко време маршрута, местоположението на подкрепителните пунктове и точките за времеизмерване, да забави събитието и/или часовете на събитието, да спре събитието, след като е в ход, да отмените събитието или да наложите резервен маршрут.

ЛИЧНИ ДАННИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Най-общо казано, личните данни, съобщени от участниците (наричани по-долу „Данните“), са предназначени за одобрен персонал на Организатора, който е компанията, отговорна за обработката им.
В края на събитието информацията за вашето спортно представяне (по-специално вашият резултат, вашите снимки и видеоклипове) ще бъде публикувана на сайта на събитието. Вашите резултати, заедно с пълното ви име и регион, могат да бъдат взети от всяка медия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Като поръчате продукт или услуги, свързани със Събитието от Организатора, ще трябва да предоставите определена информация, особено по време на регистрацията си за Събитието, в допълнение към информацията, която сте съобщили чрез платформата за регистрация.
Част от тази информация може да ви позволи да бъдете идентифицирани, пряко или непряко, и може да се счита за лични данни по смисъла на приложимия регламент за защита на данните.
Най-общо казано, личните данни, които се съобщават, са предназначени за одобрения персонал на Организатора, който отговаря за обработката на тази информация, както и за всички подизпълнители.
  Организаторът събира тази информация за конкретни цели, в съответствие с приложимите законови разпоредби и с Вашето съгласие, по-специално за целите на:
– Разрешаване на създаване, управление и достъп до вашия акаунт.
– Предоставяне на исканата информация и услуги и, по-специално, за да ви позволи да се регистрирате за Събития, предложени на платформата за регистрация, и да позволи продажбата на продукти и услуги на платформата за регистрация.
– Активиране на обработката, наблюдението и управлението на вашата регистрация за Събития.
– Предлагане на персонализирани услуги по отношение на информацията, предоставена във вашия профил, и по-специално съвети и програми за обучение.
– Улесняване на събирането на дългове и борба с измамите.
– Разрешаване на управление, модифициране и подобряване на продуктите и услугите на Организатора.
– Изпращане на имейли или публикуване на съобщения, за да ви предоставим полезна информация като потвърждение на вашата поръчка, актуализации, бюлетини за дейностите на Организатора.
– Изпращане на имейли или текстови съобщения, за да ви предоставим информация, съобщения или актуализации, свързани със Събитието, за което сте се регистрирали.
– Събиране на информация, особено чрез проучвания, анкети или въпросници, които Организаторът ви изпраща.
– Осигуряване на съответствие с приложимите законови и регулаторни разпоредби, особено по отношение на медицинските противопоказания срещу участие на участник в Събитието.
– Изпращане на имейли или текстови съобщения, за да ви информираме за други събития, които може да представляват интерес, в светлината на информацията, предоставена във вашия профил.
– Разрешаване на управление, модифициране и подобряване на услугите на Организатора.
– Изпращане на имейли или текстови съобщения за съобщаване на специални оферти, реклами или други търговски съобщения от партньори на нашето Събитие.
– Позволяване на участниците да общуват помежду си.
– Организиране на лотарии и състезания и възможност за регистрация и участие в тях.
– Информиране за вашите резултати, изпращане на вашите сертификати.
– За всякакви други цели, посочени при събирането на вашите данни.

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Организаторът може да споделя данни за Вас с трети лица.
Организаторът може да разкрива данни на своите дъщерни и свързани дружества, като в този случай използването им е предмет на настоящите условия.
Организаторът може да споделя данните, които предоставяте, на своите доставчици, доставчици на услуги, подизпълнители или агенти, изпълняващи определени задачи от името на Sport Skills. Например, тези доставчици на услуги могат да бъдат хотелиерът или доставчикът на транспорт.
  Ако сте поръчали продукти или услуги от наши партньори чрез Организатора, Организаторът може да сподели вашите данни с тези партньори, за да изпълни вашата заявка. Тези трети страни може да ви изпращат съобщения, кореспонденция и имейли. Ако сте се съгласили, когато поръчвате продукт или услуга, свързана със Събитието, да получавате съобщения от Партньорите на събитието, те може да ви изпращат съобщения, кореспонденция и имейли.
И накрая, Организаторът може да споделя данни, които сте ни предоставили, с нашите доставчици, доставчици на услуги, подизпълнители или агенти, отговорни за определени задачи от името на Организатора. Например, тези доставчици могат да включват хронометъра, производителя на състезателния номер и отговорната компания или медицинска помощ.