юли
30
2023

The Ride

Тип
Планински
Дистанция
57 km

Предварителен преглед на трасето

Дистанция разрешенa за всички видове велосипеди, вкл. планински велосипеди, гравел велосипеди, трекинг и туристически велосипеди

Регистрация

Карта на Профила

KOM Сектор

Изкачване на Горна Дъбева (3.2KM@9,2%average)

Our partners Make it happen

Спортен клуб "София в Европа"
Official Organizer
Bulgarian Cycling Federation
Institutional Partner
Министерство на младежта и спорта
Institutional Partner
BUL Timing
Technical Partner