юли
29
2023

Family Ride

Тип
Равен
Дистанция
5 km

Предварителен преглед на трасето

Карта на Профила

KOM Сектор

Изкачване на Горна Дъбева (3.2KM@9,2%average)

Our partners Make it happen

Спортен клуб "София в Европа"
Official Organizer
Bulgarian Cycling Federation
Institutional Partner
Министерство на младежта и спорта
Institutional Partner
BUL Timing
Technical Partner